دستور حذف فایل در لینوکس
لینوکس

دستور حذف فایل یا پوشه در لینوکس

دستور حذف فایل یا پوشه در لینوکس برای حذف یک فایل و یا یک فولدر در لینوکس میتوانید از دستور rm و یا rmdir استفاده نمایید. دستور حذف فولدر در لینوکس برای پاک کردن یک فولدر می توانید از دستور rmdir استفاده کنید. این دستور توانایی پاک کردن فولدری را دارد که در آن هیچ محتوایی…