تخفیف
تخفیف های ایران 24

حراج شماره ۵۰۰۰۱

با توجه به افزایش چشم گیر هزینه خرید خط ۵۰۰۰۱ مرکز ایران ۲۴ نسبت به حراج تعداد محدودی خط ۱۳  رقمی ۵۰۰۱ به قیمت ۷۰ هزار تومان به فروش می رسد. جهت سفارش و اطلاع از شماره های موجود از قسمت پشتیبانی درخواست ارسال نمائید. سامانه پیامک رایگان به همراه خط اختصاصی ۱۴ رقمی ۵۰۰۰…