خرید نمایندگی هاست مستر ریسلر سی پنل ایران

         
پلن اول پلن دوم پلن سوم پلن چهارم پلن پنجم
فضا ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت
پهنای باند(ماهیانه) نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
سیستم عامل LINUX LINUX LINUX LINUX LINUX
کنترل پنل Cpanel,WHM Cpanel,WHM Cpanel,WHM Cpanel,WHM Cpanel,WHM
نماینده مجاز ۵ ۱۰ ۲۰ ۴۰ نامحدود
اکانت سي پنل مجاز نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
قابلیت اورسل
قابلیت ریستور بک آپ
SSL رایگان
آنتی شلر ، ضد اسپم ، فایروال
محل سرور ایران ایران ایران ایران ایران
DNS اختصاصي 
هزینه ماهیانه ۳۰,۰۰۰تومان ۵۰,۰۰۰تومان ۷۰,۰۰۰تومان ۸۵,۰۰۰تومان ۹۶,۰۰۰تومان
هزینه سه ماهه ۸۵,۰۰۰تومان ۱۴۵,۰۰۰تومان ۱۹۰,۰۰۰تومان ۲۴۰,۰۰۰تومان ۲۷۰,۰۰۰تومان
هزینه سالیانه ۳۳۰,۰۰۰تومان ۵۵۰,۰۰۰تومان ۷۷۰,۰۰۰تومان ۹۳۵,۰۰۰تومان ۱,۰۵۶,۰۰۰تومان
سفارش             

نمایندگی مستر ریسلر ۱۰GB - هارد پرسرعت SSD

۳۰,۰۰۰ ماهیانه
 • فضا ۱۰ گیگابیات SSD
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • نماینده مجاز ۵
 • اکانت سي پنل مجاز نامحدود
 • قابلیت اورسل
 • قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • ورژن پی اچ پی انتخابی هر اکانت
 • IP اختصاصی قابل سفارش
 • ssl رایگان نامحدود
 • آنتی شلر ، ضد اسپم ، فایروال قدرتمند
 • بک آپ گیری روزانه (۳بار درهفته) / ماهیانه
 • DNS اختصاصي
 • سایر امکانات نامحدود

نمایندگی مستر ریسلر ۲۰GB - هارد پرسرعت SSD

۵۰,۰۰۰ ماهیانه
 • فضا ۲۰ گیگابیات SSD
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • نماینده مجاز ۱۰
 • اکانت سي پنل مجاز نامحدود
 • قابلیت اورسل
 • قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • ورژن پی اچ پی انتخابی هر اکانت
 • IP اختصاصی قابل سفارش
 • ssl رایگان نامحدود
 • آنتی شلر ، ضد اسپم ، فایروال قدرتمند
 • بک آپ گیری روزانه (۳بار درهفته) / ماهیانه
 • DNS اختصاصي
 • سایر امکانات نامحدود

نمایندگی مستر ریسلر ۵۰GB - هارد پرسرعت SSD

۷۰,۰۰۰ ماهیانه
 • فضا ۵۰ گیگابیات SSD
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • نماینده مجاز ۲۰
 • اکانت سي پنل مجاز نامحدود
 • قابلیت اورسل
 • قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • ورژن پی اچ پی انتخابی هر اکانت
 • IP اختصاصی قابل سفارش
 • ssl رایگان نامحدود
 • آنتی شلر ، ضد اسپم ، فایروال قدرتمند
 • بک آپ گیری روزانه (۳بار درهفته) / ماهیانه
 • DNS اختصاصي
 • سایر امکانات نامحدود

نمایندگی مستر ریسلر ۱۰۰GB - هارد پرسرعت SSD

۸۵,۰۰۰ ماهیانه
 • فضا ۱۰۰ گیگابیات SSD
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • نماینده مجاز ۴۰
 • اکانت سي پنل مجاز نامحدود
 • قابلیت اورسل
 • قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • ورژن پی اچ پی انتخابی هر اکانت
 • IP اختصاصی قابل سفارش
 • ssl رایگان نامحدود
 • آنتی شلر ، ضد اسپم ، فایروال قدرتمند
 • بک آپ گیری روزانه (۳بار درهفته) / ماهیانه
 • DNS اختصاصي
 • سایر امکانات نامحدود

نمایندگی مستر ریسلر حجم نامحدود - هارد پرسرعت SSD

۹۶,۰۰۰ ماهیانه
 • فضا ۱۰۰ گیگابایت SSD
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • نماینده مجاز نامحدود !
 • اکانت سي پنل مجاز نامحدود
 • قابلیت اورسل
 • قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • ورژن پی اچ پی انتخابی هر اکانت
 • IP اختصاصی قابل سفارش
 • ssl رایگان نامحدود
 • آنتی شلر ، ضد اسپم ، فایروال قدرتمند
 • بک آپ گیری روزانه (۳بار درهفته) / ماهیانه
 • DNS اختصاصي
 • سایر امکانات نامحدود