خرید نمایندگی هاست آلفا ریسلر لینوکس سی پنل ایران

       
پلن اول پلن دوم پلن سوم پلن چهارم
فضا ۵۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت ۲۰۰ گیگابایت ۲۰۰ گیگابایت
پهنای باند(ماهیانه) نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
سیستم عامل LINUX LINUX LINUX LINUX
کنترل پنل Cpanel,WHM Cpanel,WHM Cpanel,WHM Cpanel,WHM
تعداد اکانت مستر رسیلر مجاز ۵ ۱۰ ۲۰ نامحدود
نماینده مجاز نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
اکانت سي پنل مجاز نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
قابلیت اورسل
قابلیت ریستور بک آپ
SSL رایگان
آنتی شلر ، ضد اسپم ، فایروال
محل سرور ایران ایران ایران ایران
DNS اختصاصي 
هزینه ماهیانه ۸۰,۰۰۰تومان ۱۲۰,۰۰۰تومان ۱۴۰,۰۰۰تومان ۱۶۰,۰۰۰تومان
هزینه سه ماهه ۲۳۵,۰۰۰تومان ۳۴۰,۰۰۰تومان ۴۰۰,۰۰۰تومان ۴۵۰,۰۰۰تومان
هزینه سالیانه ۸۸۰,۰۰۰تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰تومان ۱,۵۴۰,۰۰۰تومان ۱,۷۶۰,۰۰۰تومان
سفارش           

نمایندگی آلفا ریسلر ۵۰GB - هارد پرسرعت SSD

۸۰,۰۰۰ ماهیانه
 • فضا ۵۰ گیگابیات SSD
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • اکانت مستر ریسلر مجاز ۵
 • نماینده مجاز نامحدود
 • اکانت سي پنل مجاز نامحدود
 • قابلیت اورسل
 • قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • ورژن پی اچ پی انتخابی هر اکانت
 • IP اختصاصی قابل سفارش
 • ssl رایگان نامحدود
 • آنتی شلر ، ضد اسپم ، فایروال قدرتمند
 • بک آپ گیری روزانه (۳بار درهفته) / ماهیانه
 • DNS اختصاصي
 • سایر امکانات نامحدود

نمایندگی آلفا ریسلر ۱۰۰GB - هارد پرسرعت SSD

۱۲۰,۰۰۰ ماهیانه
 • فضا ۱۰۰ گیگابیات SSD
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • اکانت مستر ریسلر مجاز ۱۰
 • نماینده مجاز نامحدود
 • اکانت سي پنل مجاز نامحدود
 • قابلیت اورسل
 • قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • ورژن پی اچ پی انتخابی هر اکانت
 • IP اختصاصی قابل سفارش
 • ssl رایگان نامحدود
 • آنتی شلر ، ضد اسپم ، فایروال قدرتمند
 • بک آپ گیری روزانه (۳بار درهفته) / ماهیانه
 • DNS اختصاصي
 • سایر امکانات نامحدود

نمایندگی آلفا ریسلر ۲۰۰GB - هارد پرسرعت SSD

۱۴۰,۰۰۰ ماهیانه
 • فضا ۲۰۰ گیگابیات SSD
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • اکانت مستر ریسلر مجاز ۲۰
 • نماینده مجاز نامحدود
 • اکانت سي پنل مجاز نامحدود
 • قابلیت اورسل
 • قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • ورژن پی اچ پی انتخابی هر اکانت
 • IP اختصاصی قابل سفارش
 • ssl رایگان نامحدود
 • آنتی شلر ، ضد اسپم ، فایروال قدرتمند
 • بک آپ گیری روزانه (۳بار درهفته) / ماهیانه
 • DNS اختصاصي
 • سایر امکانات نامحدود

نمایندگی آلفا ریسلر نامحدود- هارد پرسرعت SSD

۱۶۰,۰۰۰ ماهیانه
 • فضا ۲۰۰ گیگابایت SSD
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • اکانت مستر ریسلر مجاز نامحدود !
 • نماینده مجاز نامحدود !
 • اکانت سي پنل مجاز نامحدود !
 • قابلیت اورسل
 • قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • ورژن پی اچ پی انتخابی هر اکانت
 • IP اختصاصی قابل سفارش
 • ssl رایگان نامحدود
 • آنتی شلر ، ضد اسپم ، فایروال قدرتمند
 • بک آپ گیری روزانه (۳بار درهفته) / ماهیانه
 • DNS اختصاصي
 • سایر امکانات نامحدود